Lån penge

Gældssanering: Information om hvordan du kan få gældssanering

Gældssanering er en økonomisk ordning, som i nogle tilfælde kan anvendes, hvis en person har så store økomiske problemer, at vedkommende aldrig vil kunne betale al sin gæld tilbage til kreditorerne. Ordningen kan laves på to måder. Den ene måde er, at gælden bliver sat ned, hvor der samtidig bliver lavet en afdragsordning typisk med månedelige afdrag til kreditorerne. Ved den anden måde bliver gælden helt slettet. Dette kan dog kun ske, hvis skifteretten vurderer, at skyldneren slet ikke er i stand til at afdrage noget på gælden hverken lige nu og her eller fremover.

Betingelser for gældssanering
Det er i alle tilfælde skifteretten, som afgør, om en person kan få en kendelse om gældssanering. Det er altså op til retten at vurdere, om en person er så håbøst forgældet, at vedkommende ikke vil kunne betale sin gæld tilbage.

Der er dog nogle betingelser, der gør, at en peron ikke kan få gældssanering. Disse forhold kan bl.a. være, at skylderen har optaget gæld, selvom vedkommende slet ikke havde økonomi til det, hvis gælden er stiftet med henblik på forbrug eller ved gæld til det offentlige. Man kan heller ikke få gældssanering, hvis gælden er opstået pga. kriminalitet, samt hvis skylderen har ladet være med at afdrage på gælden, selvom det har været muligt. Det er heller ikke muligt at få gældssaneret sin gæld, hvis denne er sikret ved pant eller ejendomsforbehold. Hvis skylderen har kautonister, er disse ikke omfattet af gældssaneringen, så de skal stadig betale den del af gælden, som skylderen ikke betaler.

Skifteretten skal i hvert enkelt tilfælde ved ansøgning om gældssanering vurdere, om der kan gives tillades til evt. at nedsætte gælden. Vurderingen gives altid ud fra hver enkel situation, og der kan være mange andre forhold, som spiller ind, når retten skal tage en beslutning.

Sagens gang
Hvis man ønsker at søge om gældsssanering, skal man sende en ansøgning til skifteretten i den retskreds, hvor man bor. Med ansøgning skal man vedlægge kopi af årsopgørelser for de seneste 3 år, kopi af forskudsregistreringer for de seneste 2 år, lønsedler, pensionsmeddelelser eller tilsvarende for de seneste 3 måneder samt dokumentation på selve gælden. Herefter afholder retten et møde, hvor der bliver taget stilling til, om der kan indledes gældssanering.

Hvis skifteretten afgør, at dette er muligt, bliver en advokat tilkaldt, som skal hjælpe med at udarbejde en redegørelse samt opstille et budget for skylderen. Redegørelsen skal bl.a. indeholde en forklaring af, hvordan skylderen er havnet i de økonomiske vanskeligheder. I budgettet bliver alle husstandens indtægter opstillget, og deraf bliver faste udgifter og et rådighedsbeløb til kost, tøj mv. fratrukket. Beløbet som er tilbage herefter, skal skylderen betale til kreditorerne over en typisk periode på ca. 5 år. Det vil få mange betyde, at de vil komme til at leve med en stram økonomi i afbetalingsperioden.

Efter advokaten har udarbejdet redegørelsen og budgettet, indkalder skifteretten til et nyt møde, hvor også kreditorerne vil være med. Her bliver rettens kendelse om gældssanering afsagt. Hvis skifteretten nægter at afsige kendelse om gældssanering, kan man anke dommen og bringe den videre til Østre Landsret.

Genoptagelse af sagen
Under normale omstændigheder er det ikke muligt at genoptage og foretage ændringer i en sag om gældssanering. Det er dog muligt at genoptage sagen, hvis der er ganske særlige hensyn til skyldneren, som taler for det. Her kan skifteretten foretage ændringer, så afdragene bliver mindre og afdragstiden længere, eller det kan også være tilfældet, at retten afsiger en kendelse om bortfaldelse af restgælden. Retten har dog ikke lov til at forhøje afdragene.

Det er ikke muligt at genoptasge en sag, hvis skyldneren pga. sygdom eller arbejdsløshed for en periode ikke har mulighed for at betale de fastsatte afdrag. Grunden hertil er, at den opstået situation kun er midlertidig, og det er ikke muligt for retten at beregne, hvor lang tid situationen vil finde sted.

Er skyldneren uening i rettens afgørelse, kan denne anke sagen til Østre Landsret.

Ophævelse af gældssaneringen
Under visse forhold kan kreditorerne bede skifteretten om at ophæve kendelsen om gældssaneringen. Dette kan ske, hvis skyldneren har opgivet ukorrekte oplysninger eller bevidst har undladet at give relevante oplysninger. Kredtitorerne kan også ønske en ophævelse, hvis skyldneren har tilsidesat sine betalinger. Kreditorerne skal indgive begæringen om en ophævelse skriftlig til skifteretten.

Skulle de ske at retten giver medhold i ophævelsen, så skal skyldneren betale den oprindelig gæld tilbage til kreditorerne, men vedkommende skal også betale fradrag af de betalte afdrag under gældssaneringen. Hvis skyldneren er uening i rettens afgørelse, kan vedkommende lade sagen gå videre til Østre Landsret.


Om 'Gældssanering: Information om hvordan du kan få gældssanering' #121
Udarbejdet af Susan Damies| Se også andre artikler i vores leksikon eller se de gode lånemuligheder herunder. Denne artikel må ikke kopieres, men du er meget velkommen til at linke til den, eller 'synes godt om' på Facebook :-).
Lån penge nemt og hurtigt. Se dine lånemuligheder her.

Du kan ansøge om et lån ved en af disse låneudbydere. Ansøg gerne flere forskellige, så kan du efterfølgende sortere i dine lånetilbud

 

Laan-penge-her.dk
  Løbetid Lån op til Alder   Laan-penge-her.dk
  D:E:R - Få et quicklån og lån op til 15.000,- lynhurtigt! 12-72 måneder +20 år
Læs mere
D:E:R - Få et quicklån og lån op til 15.000,- lynhurtigt!
D:E:R kontant lån, tilbyder at låne dig op til 25.000 kr. her og nu, ingen selvangivelse nødvendig.
 
  Lån op til 25.000 kr. med et L’EASY lån. Ansøg nu. Klik her. 24-72 måneder +20 år
Læs mere
Lån op til 25.000 kr. med et L’EASY lån. Ansøg nu. Klik her.
Lån op til 25.000 kr. Med et L’EASY lån kan du købe lige hvad du drømmer om!
 
  Ferratum kviklån - Enkel og sikker kredit 12 mdr. Kassekredit
+21 år
Læs mere
Ferratum kviklån - Enkel og sikker kredit
Ferratum tilbyder kviklån fra 500 til 3.500 kr. uden sikkerhed. Lån kan søges af alle, der er er fyldt 21 år, har folkeregisteradresse i Danmark, er kreditværdig og som ikke er registreret som dårlig betaler i Debitor Registret eller RKI.
 
  Santander bank 12-120 måneder + 25 år
Læs mere
Santander bank
Med et Privatlån hos Santander kan du gøre lige hvad du vil - lån trygt mellem 5.000 og 200.000 kr. til en rente fra bare 6,20% og kom videre med dine planer nu.
 
  Hotlån 12 - 72 måneder + 25 år
Læs mere
Hotlån
 
  Robotlån op til 80 mdr. + 18 år
Læs mere
Robotlån
Lån op til 50.000 kr med et robotlån. Lån fra du er 18 år gammel.
 
  Turbolån 30 dage - kan udvides. + 20 år
Læs mere
Turbolån
Op til 20.000 kr. hurtigt med et turbolån
 
  Nordiclån 12 - 80 mdr + 20 år
Læs mere
Nordiclån
Op til 50.000 kr. med et lån fra Nordiclån
 
  BankNorwegian Op til 15 år + 25 år
Læs mere
BankNorwegian
Op til 200.000 kr. med et lån fra BankNorwegian
 
lån penge